General Tests
By: Shihan Adnan Tarsha
Branch Chief Of International Karate Organization Kyokushin Kaikan

      عربـي                                                                                                                                      Kyokushin Page


December 1 September 22 May 19 March 31

2006

November 23 September 7 July 6 January 19

2007

  November 28 June 6 February 29

2008

 

December 25

May 15 March 13

2009

    November 9 May 07

2010

  May 22-24

March 08

January 04

2011

December 11 July 17 May 04

April 17

January 03

2012

November 05 July 2

April 16

February 05

2013

      April

2014

  May April January 16

2015

December 28 September 29 April January 28

2016

December 14 September 14 June 13 March 30

2017

      March 15

2018