A news about Adnan Tarsha's book:
"Prayer, Sport and Body"
in Al-MUSTAQBAL magazine

خبر عن كتاب عدنان الطرشه
(الصلاة والرياضة والبدن)
في
مجلة المستقبل الإسلامي

 
 
 
 

رجوع | Back